Succesvolle informatiebijeenkomst vervangen kozijnen en glas

Op dinsdag 25 juni kwamen ca. 40 bewoners af op een informatieavond in gemeenschapshuis De Wieken (Molenhoek) over het vervangen van kozijnen en glas. Na een korte intro door het Energiecafé met de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar werd het woord gegeven aan Marloes Bosman van Nibag. Haar presentatie kunt u hieronder downloaden.

Deze avond zal worden opgevolgd door een collectieve inkoopactie. Hiervoor zal een tweede informatieavond worden georganiseerd, waarbij de gekozen leverancier een presentatie geeft over zijn producten en diensten.

Het leverancier selectietraject verloopt momenteel minder snel dan gehoopt. Naar verwachting wordt het medio september voordat we een leverancier hebben geselecteerd. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Energiecafé en oprichters energiecoöperatie Mook en Middelaar verkennen samenwerking

Energiecafé Molenhoek is in gesprek met de initiatiefnemers voor de oprichting van een energiecoöperatie in de gemeente Mook en Middelaar. Het doel van de gesprekken is om te onderzoeken hoe het Energiecafé en de energiecoöperatie kunnen samenwerken.

Omdat beide partijen dezelfde doelen nastreven, nl. een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de energietransitie, ligt het voor de hand dat er één organisatie ontstaat. Bovendien: meer handen maken licht(er) werk.

Energiecafé heeft de intentie uitgesproken onderdeel te willen worden van de coöperatie, mits zij haar werkwijze voldoende kan voortzetten. Energiecafé blijft zich richten op alle inwoners van de gemeente, heeft geen zakelijke ambities, en wil gratis informatiebijeenkomsten en acties blijven organiseren.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Informatiebijeenkomst Vervangen glas en kozijnen

Isolatieglas

Op dinsdag 25 juni organiseert de werkgroep Glasisolatie van het Energiecafé een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van de gemeente Mook en Middelaar over het vervangen van glas en kozijnen. Dit is ook interessant voor bewoners met dubbelglas van 15 jaar of ouder. Marloes Bosman, een onafhankelijke adviseur van Nibag (via Buurkracht), licht toe wat de mogelijkheden en voordelen zijn en gaat in op het financiële aspect. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

We zijn nu bezig met de selectie van een leverancier om te komen tot een interessant aanbod. Dat is voor jou makkelijker én voor iedereen voordeliger. Hoe meer bewoners meedoen hoe beter. Op de informatieavond zullen we het selectieproces toelichten.

Datum: dinsdag 25 juni 2019
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Programma

  • de werkgroep Isolatieglas stelt zich voor
  • presentatie door een onafhankelijke adviseur (Nibag)
  • gelegenheid tot het stellen van vragen
  • (optioneel) presentatie door leverancier met aanbod*

* als het selectieproces op tijd is afgerond en een goede leverancier heeft opgeleverd. Anders volgt na de zomer een tweede bijeenkomst waarin de leverancier en het aanbod worden gepresenteerd.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden en de toegang is gratis!

Ben je verhinderd, maar wil je wel meer weten over deze actie of meer informatie? Mail ons dan via info@energiecafemolenhoek.nl.

Salderingregeling voor zonnepaneel eigenaren verlengd tot 2023

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen.

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan daarbij gebruik maken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden. Inwoners van Mook en Middelaar kunnen ook gebruik maken van de aantrekkelijke Duurzaam Thuis stimuleringslening van de provincie Limburg.

Voor meer details:

  • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023
  • https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i18329/salderingsregeling-voor-zonnepanelen-verlengd-tot-2023-daarna-stapsgewijze-afbouw-tot-2031

Firma Zelfstroom suggereert relatie met Energiecafé Molenhoek

Er worden door de firma Zelfstroom gerichte brieven naar bewoners gestuurd, waarin onze succesvolle collectieve zonnepanelen inkoopactie in 2018 wordt genoemd. Daarbij suggereert Zelfstroom dat zij de vervolgactie hierop zijn. Dit zet onze bewoners totaal op het verkeerde been en suggereert een relatie tussen Energiecafé Molenhoek en Zelfstroom, die er niet is. Wij hebben hierover een klacht ingediend bij Zelfstroom.

De gemeente Mook en Middelaar heeft inmiddels hierover ook een bericht op haar website geplaatst: https://www.mookenmiddelaar.nl/actueel/nieuws_42113/item/brief-over-collectief-zonnepanelenproject_39064.html

Hulp gevraagd: glasisolatie werkgroep-lid

We zijn begonnen met de voorbereiding van de glasisolatie informatieavond in juni dit jaar en de collectieve inkoop. Daarvoor hebben we al een werkgroep Glasisolatie opgericht. We komen echter nog wat hulp tekort.

Daarom hierbij onze oproep: vind je het leuk om mee te helpen bij het opstellen van eisen aan de leveranciers, offerte aanvragen, het beoordelen van offertes en de leverancier selectie, aarzel dan niet om je aan te melden. We verwachten dat dit gemiddeld 1 à 2 uur per week kost, plus 1 à 2 keer per maand een overleg van ca. 2 uur.

Alle hulp is welkom. Als je interesse hebt kun je een mail sturen naar glasisolatie@energiecafemolenhoek.nl.

Informatieavond over warmtebeelden

Op dinsdag 12 maart organiseerde het Energiecafé een informatieavond voor een kleiner gezelschap, namelijk voor de bewoners waarvoor in februari warmtebeelden van hun huizen zijn gemaakt. De interpretatie van warmtebeelden is nogal lastig en verkeerde conclusies liggen op de loer.

Het Energiecafé had daarom Laurette Bulkens, gekwalificeerd energieadviseur van Lette Advies, bereid gevonden om een presentatie te geven over de werking van de warmtebeeldcamera, specifieke situaties die kunnen optreden die je op het verkeerde been kunnen zetten, en mogelijke maatregelen om warmteverliezen uit je huis te voorkomen.

Laurette toonde verschillende beelden, die ze van bewoners had ontvangen, en gaf een verklaring. Ze liet ook zien dat de beelden achteraf kunnen worden bewerkt met een speciaal computerprogramma, zodat er meer inzicht ontstaat.

FLIR software tool (klik op afbeelding om software te downloaden)

Na afloop konden de aanwezigen individuele vragen aan Laurette stellen, die zij vakkundig beantwoordde. Haar presentatie is hieronder te downloaden.

Viering van de 100e zonnepaneel-installatie

Op 12 maart was er een feestelijke bijeenkomst in verband met de installatie van de 100e zonnepaneel-installatie bij de familie Schouten in Molenhoek. Aanwezig waren naast de burgemeester van Mook en Middelaar, Willem Gradisen, en wethouder Susan Doorenbos van zorg, welzijn en duurzaamheid,  ook Solar2led, de gekozen leverancier van de zonnepanelen, en de werkgroep Zonnepanelen.

Het zonnepanelen project startte in februari 2018 en werd uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit zeven leden: Richard Akkerman, Bert Draaijer, Frans Keuten, Cas Knook,  Paul Meindersma, Johan Verdurmen en Barny Versteegen.  

Met steun van Buurkracht, die alle communicatiemiddelen gratis leverde en inhoudelijk van advies diende, werd een deskundige op het gebied van zonne-energie geraadpleegd, selecteerde de werkgroep op grond van heldere criteria uit 17 (!) bedrijven (een zestal werd bezocht) de leverancier Solar2led uit Nijmegen en werden twee heel goed bezochte informatiebijeenkomsten (elk met circa 100 belangstellenden) georganiseerd.

Tijdens de tweede bijeenkomst eind mei 2018 stelde Solar2led zich voor en  gaf concrete voorbeelden van de benodigde apparatuur, de kosten ervan en hoe men kon deelnemen aan het project. 

Tot juni waren de taken in de werkgroep gelijk verdeeld over de werkgroepleden. Dat veranderde toen het project in de uitvoeringsfase kwam. Frans Keuten van de werkgroep, die had aangeboden de offertes van de leverancier aan de deelnemende bewoners te controleren, werd door het succes van het project overladen met in totaal meer dan 200 offertes. Het kostte hem wekelijks tot in november uren werk. Hij had regelmatig vragen aan en contact met de leverancier. Hij werd in die periode min of meer ‘mister Zonnepanelenproject Molenhoek’.

De actie duurde tot 1 november. Uiteindelijk zijn er 121 systemen geplaatst. Solar2led heeft met zijn mensen uitstekend werk geleverd. In een enkel geval waar het niet naar wens verliep, liet de leverancier zien wat goede service betekent.

Solar2led heeft bij de stand van 109 installaties berekend dat er in totaal 460.660 Wattpiek geleverd wordt. Voor de uiteindelijk 120 installaties is dit circa 510.000 Wattpiek met in totaal ongeveer 1700 panelen, dus gemiddeld ongeveer 14 panelen per installatie.

Vanwege zijn enorme betrokkenheid werd Frans door de burgemeester speciaal in het zonnetje gezet, wat hem compleet verraste. De wethouder sprak vervolgens haar waardering uit voor de inspanningen van de werkgroep en benadrukte dat dit soort initiatieven essentieel zijn voor het slagen van de energietransitie.

Het succes van deze actie heeft onze grootste verwachtingen ruim overtroffen. Wij zijn enorm trots op de werkgroep en het bereikte resultaat. Er is maar weer eens aangetoond: Molenhoek weet van aanpakken!

Zelf je dak isoleren?

Het Energiecafé staat deze maanden grotendeels in het teken van isolatie. Veel isolerende maatregelen moet u uitbesteden. Een handige klusser kan echter zelf aan de binnenzijde zijn/haar eigen dak isoleren. Wij zijn benieuwd hoeveel interesse er bestaat in dit onderwerp. Aan de hand van deze inventarisatie zullen we beslissen of het de moeite waard is hierover een informatieavond te organiseren.

Hoe klus ik mijn eigen dakisolatie? Wanneer kan het wel en niet? Wat zijn de valkuilen/risico’s? Waar moet ik op letten? Welk materiaal gebruik ik? Hoe is de praktische uitvoering?

Bent u geïnteresseerd? Mail het ons tot uiterlijk 24 maart 2019 via info@energiecafemolenhoek.nl met in de onderwerp-regel “Interesse in dakisolatie”. Wij zijn benieuwd!

Warmtebeelden: mission completed!

De afgelopen dagen heeft het Energiecafé kernteam samen met 4 vrijwilligers hard gewerkt om bij de ruim 40 bewoners, die zich hiervoor hadden aangemeld, warmtebeelden van hun huizen te maken. Er zijn honderden foto’s gemaakt.
Het was een enorme klus en we realiseren ons goed dat we die nooit zo snel hadden kunnen klaren zonder de hulp van Stef Mientki, Jan Reijnen, Marianne Wijnen en Harry Hüsken.

Vroeg in de ochtend en ’s avonds gingen we op pad om bij de bewoners buiten en binnen in kaart te brengen welke ongewenste warmtelekken er waren. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de FLIR warmtebeeldcamera, die we van buurkracht konden lenen.

Gelukkig zat het weer niet al teveel tegen. Er konden namelijk alleen goede beelden worden gemaakt als het niet regende en het buiten voldoende koud was. De beelden zorgden soms voor verrassingen, maar vaak ook voor de bevestiging van een vermoeden. Een koude plek in huis was dan duidelijk zichtbaar.

Het blijft echter lastig om de beelden goed te interpreteren. Een verkeerde conclusie ligt al snel op de loer. Daarom organiseren we voor de betreffende bewoners een informatieavond waarop een deskundige een nadere uitleg geeft op een aantal van de gemaakte beelden. De betreffende bewoners kunnen een uitnodiging verwachten.

Alle bewoners van Mook en Middelaar kunnen, al dan niet naar aanleiding van de gemaakte beelden, t/m 15 maart 2019 nog meedoen met onze isolatieactie.