Nieuwe tips voor SEEH subsidieregeling

De SEEH subsidiepot voor het nemen van isolatiemaatregelen aan de woning is nog lang niet op. Er is per 1 december 2019 is van de 84 miljoen nog ruim 82,5 miljoen beschikbaar. Door mee te doen met onze isolatieactie ontvang je ook nog korting!

Loket Duurzaam Wonen Plus krijgt regelmatig vragen van bewoners, die hun woning willen isoleren, over de SEEH subsidieregeling. Daarover nemen zij dan contact op met RVO om antwoord op deze vragen te krijgen. Hieronder volgen weer een aantal veel gestelde vragen en antwoorden, als aanvulling op een eerder bericht hierover.

Waarom zijn er minimale m2 geëist?

De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen. Om ook zeker te zijn dat er subsidie wordt aangevraagd voor oppervlaktes die leiden tot energiebesparing is er per woningtype een minimale oppervlakte-eis per energiebesparende maatregel opgenomen in de regeling.

Komt een aanbouw of een nieuwbouw gedeelte van de woning ook in aanmerking voor subsidie?

Nee, de subsidie is bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen aan de bestaande thermische schil van de woning. Voor nieuwbouw of aanbouw aan de woning moet er worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012. In dit bouwbesluit zijn eisen opgenomen over de isolatiegraad van de aanbouw/nieuwbouw. Aangezien deze eisen al wettelijk verplicht zijn, hoeven deze niet gestimuleerd te worden.

Hoe zit het met het vervangen van glas bij monumenten en de SEEH?

Voor een monument kan voor het vervangen van glas door hoogrendementsglas ook subsidie worden aangevraagd. Het is echter zo dat een welstandcommissie van een gemeente niet altijd toelaat dat het aanzicht verandert en dat kozijnen niet vervangen kunnen worden. In deze specifieke situatie kijken we graag even mee voor oplossingen.

Hoe kan het uitvoerdersformulier worden toegevoegd aan het e-formulier?

In het laatste tabblad van het e-formulier wordt gevraagd om het uitvoerdersformulier te uploaden. Dit kan met de knop “toevoegen“. Bij een aanvraag horen naast uitvoerdersformulier(en) ook de facturen en betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.

De belangrijkste oorzaken in verband met afwijzingen zijn:

1. De maatregelen zijn gestart voor 15 augustus

Deze maatregelen voldoen niet aan de voorwaarden en komen niet in aanmerking voor subsidie. Ga niet in op verzoeken tot anti-datering.

2. Opgave aantal m2 voldoet niet aan de voorwaarden

Dit is met name bij hoogrendementsglas en gevel- of spouwisolatie. Per woningtype zijn er minimale oppervlakte eisen, tenzij de maatregel voor de gehele woning wordt getroffen wordt voldaan aan de gestelde eis. Maar ook in deze situatie wordt er soms teveel aangevraagd. Alléén de bestaande thermische schil van de woning komt in aanmerking. Transformatie en woninguitbreidingen zijn uitgesloten van subsidie.

3. Isolatiewaarde voldoet niet aan de voorwaarden

Dit is met name bij dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie. Hierbij gaat het om minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W], de waarde van het toegevoegde isolatiemateriaal zelf (Let op: het Zeer Energiezuinig Pakket heeft afwijkende eisen op basis van Rc-waarden.)

4. Onvolledigheid aanvragen

Bij de aanvraag dienen facturen, betaalbewijzen en een door het uitvoerende bedrijf volledig ingevuld en ondertekend uitvoerdersformulier van de getroffen maatregelen te worden bijgevoegd, inclusief foto’s. Nog te vaak ontbreken deze bijlagen of zijn ze onvolledig. Onvolledigheid kan in de beoordeling van de subsidieaanvraag duiden dat maatregelen mogelijk nog niet of niet zijn uitgevoerd. Deze documenten worden daarom alsnog opgevraagd door RVO. Volledigheid draagt bij aan een snellere afhandeling.

Praktische tips na lezing door Lars Boelen

Er was tijdens de lezing van Lars Boelen veel belangstelling voor eenvoudige en relatief goedkope oplossingen die veel energie besparen.

Waterzijdig inregelen van CV-installatie

Een voorbeeld hiervan is het waterzijdig inregelen van de CV-installatie. Hoewel je dit in principe met wat handigheid ook zelf kan doen is het veelal verstandig om dit door een specialist te laten uitvoeren. In onze omgeving is dat bijvoorbeeld CV Tuning uit Nijmegen. Een andere optie is via Energiewacht.

Ook werden diverse zeer goedkope mogelijkheden genoemd met relatief veel effect. Een voorbeeld van een waterbesparende douche is die van Niebla. De tijdens de lezing genoemde tochtprofielen zijn bijvoorbeeld hier te koop. Deurdrangers zijn er in diverse uitvoeringen. Een voorbeeld is hier.

Een ander belangrijk aspect was ‘meten is weten’. Er zijn diverse (ook gratis!) manieren om zicht te houden op je gas- en elektriciteitsverbruik. Dat voorkomt dat je zelf meterstanden moet bijhouden. Zie hiervoor: https://www.energieverbruiksmanagers.nl/overzicht-energieverbruiksmanagers/.

Gratis is bijvoorbeeld Enelogic Basis.

Enelogic Basis

Een andere goede gratis mogelijkheid om dagelijks je verbruiken in te zien is https://mijn.energieinzicht.nl/.

Gratis dagelijkse verbruiken in een overzicht met Energieinzicht.nl

Succesvolle lezing door Lars Boelen

Op dinsdag 10 december heeft Lars Boelen van ParisProofPlan een enthousiaste lezing gegeven over zijn aanpak met Slimme Stappen voor de verduurzaming van een woning en gaf hij 7 tips voor snelle besparingen op gasverbruik.

Met ruim 120 aanwezigen was de opkomst uitstekend! We hopen dat de lezing onze bewoners meer inzicht heeft gegeven in de mogelijkheden en aanpak voor de verduurzaming van hun woning. Duidelijk werd dat het wooncomfort (bv. wegnemen van tocht, vocht of CO2-gehalte verlagen) vaak een goede aanleiding is voor het doorvoeren van verbeteringen. Ook is het verstandig om Slimme Stappen te zetten als er grote verandering in de woning worden aangebracht.

De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Lars Boelen houdt ook op zijn website een (online) eBook bij. Dit boek, dat regelmatig wordt bijgewerkt, kost normaal EUR 25,-. Bewoners van Mook en Middelaar kunnen deze tot 17 december 2019 met EUR 5,- korting verkrijgen. Het boek kan worden besteld via https://www.parisproofplan.nl/product/paris-proof-plan-het-eboek/.

Tips voor SEEH subsidieregeling

Van het Loket Duurzaam Wonen Plus kregen we de volgende melding: de SEEH-regeling voor het isoleren van de woning kent steeds updates, die op de website van RVO (www.rvo.nl/seeh) worden vermeld. Zo worden de veel gestelde vragen beantwoord en ook steeds terugkerende manco’s in aanvragen verduidelijkt. Hieronder een aantal tips om weigering/vertraging van aanvragen te voorkomen.

Opgave aantal m2 voldoet niet aan de voorwaarden
Dit is met name bij hoogrendementsglas en gevel- of spouwisolatie. Per woningtype zijn er minimale oppervlakte eisen, tenzij de maatregel voor de gehele woning wordt getroffen wordt voldaan aan de gestelde eis. Maar ook in deze situatie wordt er soms teveel aangevraagd. Alléén de bestaande thermische schil van de woning komt in aanmerking. Transformatie en woninguitbreidingen zijn uitgesloten van subsidie.

Isolatiewaarde voldoet niet aan de voorwaarden
Dit is met name bij dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie. Hierbij gaat het om minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W], de waarde van het toegevoegde isolatiemateriaal zelf (Let op: het Zeer Energiezuinig Pakket heeft afwijkende eisen op basis van Rc-waarden.

Onvolledigheid aanvragen
Bij de aanvraag dienen facturen, betaalbewijzen en een door het uitvoerende bedrijf volledig ingevuld en ondertekend uitvoerdersformulier van de getroffen maatregelen te worden bijgevoegd, inclusief foto’s. Nog te vaak ontbreken deze bijlagen of zijn ze onvolledig. Onvolledigheid kan in de beoordeling van de subsidieaanvraag duiden dat maatregelen mogelijk nog niet of niet zijn uitgevoerd. Deze documenten worden daarom alsnog opgevraagd door RVO. Volledigheid draagt bij aan een snellere afhandeling.

en ook:

Mogen de m2 van HR++ glas en Triple-glas bij elkaar opgeteld worden?
Het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas, of door triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K], al dan niet in combinatie met panelen worden tot de maatregel hoogrendementsglas gerekend. De m2 worden dus bij elkaar opgeteld voor de minimale oppervlakte eis. Let op, bij het HR++ glas gaat het om de netto glasafmetingen, bij Triple-glas om de afmetingen inclusief het isolerend kozijn!

Binnen hoeveel tijd na het uitvoeren van de isolerende maatregelen moet ik indienen. Wat is de maximumtermijn?
Er is geen termijn. Zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald kan de aanvraag worden ingediend. (Alle werkzaamheden moeten uiteraard wel gestart zijn na 14 augustus 2019).

Waar dient een factuur aan te voldoen?
De regeling stelt geen eis aan de factuur. Bij voorkeur staat op de factuur vermeld: het gebruikte type isolatiemateriaal, materiaaldikte, de m2 en de Rd-waarden.

Lezing door Lars Boelen, de huisfluisteraar!

Lars Boelen, huisfluisteraar

Energiecafé Mook en Middelaar organiseert op dinsdag 10 december (20:00 – 22:00 uur, De Wieken, Molenhoek) een inspirerende lezing door Lars Boelen. Lars is landelijk bekend en in zijn rol als energieadviseur met zijn bedrijf Everything Sustainable actief om verduurzamingsplannen voor huiseigenaren te ontwikkelen. Deze zoektocht levert vaak verrassende inzichten en mogelijkheden.

Lars Boelen is ‘huisfluisteraar’ en schrijver van het eBook “Van Gas Los, maar hoe dan??” en zet in deze lezing uiteen waarom het zo belangrijk is een plan te maken voor je aan de slag gaat. Met enkele simpele bierviltjes laat hij zien dat je al heel snel inzicht kunt krijgen in de materie.

De zin en onzin van hysterisch isoleren, waarom nooit te beginnen met de warmtepomp en dubbelglas vervangen, waarom zou je dat doen? Met een 7-tal tips stoomt hij je klaar om al deze winter voordeel te hebben van je nieuwe inzichten.

Out of the box denken is zijn hobby. “In mijn adviezen geen grafieken met exponentieel oplopende gas en elektraprijzen, maar gewoon, no-nonsense, voetjes op de vloer, rekenen met de tarieven van nu en een behapbare horizon.” Lars Boelen is onafhankelijk, kritisch, realistisch en origineel, en gaat zijn ervaringen delen met alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Komt dat zien!

Isolatieactie 2019-2020

Het Energiecafé start per 1 november 2019 collectieve inkoopacties voor zowel gevel/vloer/dak isolatie als glasisolatie . Dit keer is er ook een aanbod voor het bij-isoleren van spouwmuren, waarin al enige isolatie zit. De actie richt zich op alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Isolatieglas

Bewoners kunnen zo met korting én subsidie besparen op energie(kosten) en kunnen het comfort in hun huis verbeteren. Daarnaast wordt zo een goede bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot in de gemeente.

Voor alle informatie over deze actie en hoe je je hiervoor aanmeldt: raadpleeg onze actiepagina.

Succesvolle informatiebijeenkomst over isoleren

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Energiecafé een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd over spouwmuur-, vloer-, dak- én glasisolatie (HR++/triple glas en kozijnen). Er werden eerst presentaties gegeven door de twee geselecteerde leveranciers (RoRi en Duits Isolatie), daarna volgde een toelichting door Loket Duurzaam Wonen Plus over de landelijke SEEH subsidieregeling en de Duurzaam Thuis stimuleringsregeling van provincie Limburg. Daarna was er gelegenheid om het aanbod van de leveranciers te bekijken en antwoord op vragen te krijgen.

De presentaties kunnen hieronder worden gedownload en bekeken. De presentatie van RoRi (glasisolatie) volgt later.

Isoleren is nu extra aantrekkelijk i.v.m. de nieuwe landelijke subsidieregeling (SEEH). Deze loopt tot 31 december 2020 en vereist dat er minimaal twee verschillende energiebesparende isolatiemaatregelen worden genomen.

Het Energiecafé start daarom per 1 november 2019 collectieve inkoopacties voor zowel gevel/vloer/dak isolatie en glasisolatie . Dit keer is er ook een aanbod voor het bij-isoleren van spouwmuren, waarin al enige isolatie zit. De actie richt zich op alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Bewoners kunnen zo met korting én subsidie besparen op energie(kosten) en kunnen het comfort in hun huis verbeteren. Daarnaast wordt zo een goede bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot in de gemeente.

Voor alle informatie over deze actie en hoe je je hiervoor aanmeldt: raadpleeg onze actiepagina.

Start isolatieactie op 1 november 2019

Samen je huis isoleren met korting én subsidie. Doe je mee?

Energiecafé Mook en Middelaar start vanaf 1 november 2019 een nieuwe actie voor het isoleren van gevel, vloer, dak én glas. De actie is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Isoleren is nu extra aantrekkelijk i.v.m. de nieuwe landelijke subsidieregeling (SEEH). Deze loopt tot 31 december 2020 en vereist dat er minimaal twee verschillende energiebesparende isolatiemaatregelen worden genomen. Het Energiecafé heeft daarom acties voor zowel gevel/vloer/dak isolatie en glasisolatie voorbereid.

Bewoners kunnen zo met korting én subsidie besparen op energie(kosten) en kunnen het comfort in hun huis verbeteren. Daarnaast wordt zo een goede bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot in de gemeente. Dit keer is er ook een aanbod voor het bij-isoleren van spouwmuren, waarin al enige isolatie zit.

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert het Energiecafé hierover een informatiebijeenkomst. De zorgvuldig geselecteerde leveranciers stellen zich voor en presenteren hun producten en diensten. Het Loket Duurzaam Wonen Plus geeft een toelichting op de nieuwe landelijke subsidieregeling. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Programma

  • presentatie door leverancier van gevel/vloer/dak isolatie
  • presentatie door leverancier van glasisolatie
  • presentatie door Loket Duurzaam Wonen Plus over subsidie
  • materialen markt van leveranciers

Bewoners hoeven zich niet vooraf aan te melden en de toegang (incl. koffie en thee) is gratis.

Datum en tijd: donderdag 31 oktober van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)

Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Glasisolatie actie vertraagd

Isolatieglas

Doordat leveranciers, die we in het voortraject hadden geselecteerd voor onze glasisolatie actie, zich terugtrokken moesten we het voortraject helaas overnieuw doen. Daardoor hebben we vertraging opgelopen, ook omdat daarna de bouwvak startte. We hebben intussen besloten om de eis los te laten dat elke leverancier houten, kunststof én aluminium kozijnen moet kunnen leveren. De praktijk wijst namelijk uit dat 80-85 procent van de particulieren kiest voor kunststof kozijnen en een minderheid voor houten of aluminium kozijnen. We zorgen er wel voor dat houten, kunststof én aluminium kozijnen in het aanbod van onze actie komen. Inmiddels hebben we nieuwe leveranciers gevonden en een tweetal bewoners, die willen meedoen met het selectietraject.

Daarnaast overwegen we om onze eerdere gevel/dak/vloer isolatieactie nieuw leven in te blazen in verband met de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), die per 2 september weer wordt opengesteld. Bewoners kunnen dan meedoen met beide acties en voldoen aan de voorwaarde dat er 2 isolatie maatregelen worden genomen. Of het ons lukt om twee acties te starten hangt er mede vanaf of we voldoende mankracht beschikbaar krijgen. Elke hulp is daarom welkom! Meld je via info@energiecafemolenhoek.nl als je het leuk vindt om ons (eenmalig) te helpen.

Het duurt dus helaas langer voordat we een tweede informatieavond met de geselecteerde leverancier(s) kunnen aankondigen. Zorgvuldigheid gaat echter voor. De verwachting is dat het selectieproces medio september is afgerond. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.