Energiecafé heeft een nieuwe website

In verband met de uitbreiding van onze doelgroep naar de gehele gemeente Mook en Middelaar hebben we onze naam aangepast. Wij heten voortaan Energiecafé Mook en Middelaar. Daarvoor hebben we ons website-adres aangepast naar energiecafemookenmiddelaar.nl.

Daarnaast hebben we besloten om voortaan gebruik te maken van het Maasburen.nl platform. Ook onze partners, stichting Duurzaam Mook en Middelaar en Energiecooperatie Lierweg, maken gebruik van hetzelfde platform.

Onze nieuwe website ziet er dan ook wat anders uit dan je gewend bent. We zullen alle nieuwe artikelen voortaan alleen op de nieuwe website plaatsen.

Deze oude website blijft nog in de lucht, zolang nog niet alle artikelen zijn verplaatst naar de nieuwe website. De oude website wordt echter niet meer voorzien van nieuwe inhoud. Daarvoor kun je naar onze nieuwe website energiecafemookenmiddelaar.nl.

Onze zonnepanelen en isolatie acties lopen nog steeds

In deze onzekere tijden is het belangrijk om je energiekosten zoveel mogelijk te verminderen. Het isoleren van je huis en/of het plaatsen van zonnepanelen is daarom een goede investering.

Ondanks de Corona situatie lopen onze zonnepanelen actie en onze isolatieactie nog steeds door. Het is nog steeds erg aantrekkelijk om hieraan mee te doen. Onze isolatieactie met korting is door een tijdelijke verhoging van de landelijke subsidie zelfs nog aantrekkelijker geworden!

Subsidie op isolatiemaatregelen verhoogd

We hebben eerder bericht over de SEEH subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, bv. gevel, vloer, dakisolatie of glasisolatie.

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Zie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen-seeh.

In combinatie met onze isolatieactie met korting wordt het isoleren van je huis dus extra aantrekkelijk.

Informatiebijeenkomst zonnepanelen afgelast

Om te voldoen aan de maatregelen van de overheid tegen de verdere verspreiding van het Corona virus hebben we moeten besluiten om de op 25 maart geplande informatiebijeenkomst over zonnepanelen niet door te laten gaan.

We beraden ons op een andere wijze om onze actie toe te lichten en vragen van onze bewoners hierover te beantwoorden. We informeren je hierover op een later moment.

De presentaties die we hadden willen geven zullen we, zoals gebruikelijk, publiceren op onze website. We laten je het weten als de presentaties op onze website staan.

Voor de duidelijkheid: de actie zelf gaat gewoon door en start op 25 maart! Dus profiteer nog deze zomer van je zelf opgewekte elektriciteit en doe mee!

Duurzaam Thuis regeling Provincie Limburg uitgebreid

De provincie Limburg heeft de regeling Duurzaam Thuis uitgebreid. Deze kan worden gebruikt voor het lenen van een bedrag voor het treffen van duurzame maatregelen aan je huis, eventueel in combinatie met het levensloopbestendig maken van je huis. Je kunt zelfs geld lenen voor het deelnemen aan een zonneproject. De rente heeft een aantrekkelijk tarief en betaalt zich direct terug door de genomen energiebesparende maatregelen.

Nieuwe zonnepanelen actie

Photovoltaic solar panels installation and blue sky with few clouds

Veel van onze inwoners profiteren al van duurzaam opgewekte elektriciteit met hun zonnepanelen. Naast het financiële voordeel leveren ze ook een bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente. Het is nog steeds erg interessant om te investeren in zonnepanelen. Zelfs als je geen spaargeld hebt of als je geen zonnepanelen op je eigen dak wilt of kunt plaatsen zijn er mogelijkheden!

Na onze zeer geslaagde zonnepanelenactie in 2018, waarbij in onze gemeente 140 zonnepaneel-installaties zijn geplaatst, start het Energiecafé Mook en Middelaar daarom een nieuwe zonnepanelenactie. Het voorwerk hebben we al gedaan voor onze bewoners!

Doe mee en profiteer nog deze zomer van je zelf opgewekte stroom!

Bij onze vorige actie zijn we, na een zorgvuldige selectie, een samenwerking aangegaan met de firma Solar2Led uit Nijmegen. We hebben hen opnieuw bereid gevonden om voor onze bewoners een aantrekkelijk aanbod met korting samen te stellen.

Op woensdag 25 maart 2020 organiseert het Energiecafé een informatiebijeenkomst waarin wordt toegelicht wat er komt kijken bij zonnepanelen en waar al je vragen worden beantwoord. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Môks Café (Groesbeekseweg 3 in Mook) van 20:00 – 22:00 uur. Inloop is vanaf 19:45 uur. Alle inwoners van Mook, Molenhoek, Plasmolen, Middelaar en De Bisselt zijn welkom.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden en de toegang (incl. koffie en thee) is gratis. 

Programma

19:45 – 20:00    Inloop met koffie/thee

20:00 – 20:10    Opening (Energiecafé)

20:10 – 21:00    Alles over zonnepanelen, vragen/antwoorden (Solar2Led)

21:00 – 21:30    Pauze, aanbod bekijken bij Solar2Led stand

21:30 – 21:45    Financiering en salderingsregeling (Duurzaam Wonen Plus)

21:45 – 22:00    Zonnepanelen op andermans dak (Energiecoӧperatie Lierweg) 

Tot woensdag 25 maart!

Nieuwe tips voor SEEH subsidieregeling

De SEEH subsidiepot voor het nemen van isolatiemaatregelen aan de woning is nog lang niet op. Er is per 1 december 2019 is van de 84 miljoen nog ruim 82,5 miljoen beschikbaar. Door mee te doen met onze isolatieactie ontvang je ook nog korting!

Loket Duurzaam Wonen Plus krijgt regelmatig vragen van bewoners, die hun woning willen isoleren, over de SEEH subsidieregeling. Daarover nemen zij dan contact op met RVO om antwoord op deze vragen te krijgen. Hieronder volgen weer een aantal veel gestelde vragen en antwoorden, als aanvulling op een eerder bericht hierover.

Waarom zijn er minimale m2 geëist?

De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen. Om ook zeker te zijn dat er subsidie wordt aangevraagd voor oppervlaktes die leiden tot energiebesparing is er per woningtype een minimale oppervlakte-eis per energiebesparende maatregel opgenomen in de regeling.

Komt een aanbouw of een nieuwbouw gedeelte van de woning ook in aanmerking voor subsidie?

Nee, de subsidie is bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen aan de bestaande thermische schil van de woning. Voor nieuwbouw of aanbouw aan de woning moet er worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012. In dit bouwbesluit zijn eisen opgenomen over de isolatiegraad van de aanbouw/nieuwbouw. Aangezien deze eisen al wettelijk verplicht zijn, hoeven deze niet gestimuleerd te worden.

Hoe zit het met het vervangen van glas bij monumenten en de SEEH?

Voor een monument kan voor het vervangen van glas door hoogrendementsglas ook subsidie worden aangevraagd. Het is echter zo dat een welstandcommissie van een gemeente niet altijd toelaat dat het aanzicht verandert en dat kozijnen niet vervangen kunnen worden. In deze specifieke situatie kijken we graag even mee voor oplossingen.

Hoe kan het uitvoerdersformulier worden toegevoegd aan het e-formulier?

In het laatste tabblad van het e-formulier wordt gevraagd om het uitvoerdersformulier te uploaden. Dit kan met de knop “toevoegen“. Bij een aanvraag horen naast uitvoerdersformulier(en) ook de facturen en betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.

De belangrijkste oorzaken in verband met afwijzingen zijn:

1. De maatregelen zijn gestart voor 15 augustus

Deze maatregelen voldoen niet aan de voorwaarden en komen niet in aanmerking voor subsidie. Ga niet in op verzoeken tot anti-datering.

2. Opgave aantal m2 voldoet niet aan de voorwaarden

Dit is met name bij hoogrendementsglas en gevel- of spouwisolatie. Per woningtype zijn er minimale oppervlakte eisen, tenzij de maatregel voor de gehele woning wordt getroffen wordt voldaan aan de gestelde eis. Maar ook in deze situatie wordt er soms teveel aangevraagd. Alléén de bestaande thermische schil van de woning komt in aanmerking. Transformatie en woninguitbreidingen zijn uitgesloten van subsidie.

3. Isolatiewaarde voldoet niet aan de voorwaarden

Dit is met name bij dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie. Hierbij gaat het om minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W], de waarde van het toegevoegde isolatiemateriaal zelf (Let op: het Zeer Energiezuinig Pakket heeft afwijkende eisen op basis van Rc-waarden.)

4. Onvolledigheid aanvragen

Bij de aanvraag dienen facturen, betaalbewijzen en een door het uitvoerende bedrijf volledig ingevuld en ondertekend uitvoerdersformulier van de getroffen maatregelen te worden bijgevoegd, inclusief foto’s. Nog te vaak ontbreken deze bijlagen of zijn ze onvolledig. Onvolledigheid kan in de beoordeling van de subsidieaanvraag duiden dat maatregelen mogelijk nog niet of niet zijn uitgevoerd. Deze documenten worden daarom alsnog opgevraagd door RVO. Volledigheid draagt bij aan een snellere afhandeling.

Praktische tips na lezing door Lars Boelen

Er was tijdens de lezing van Lars Boelen veel belangstelling voor eenvoudige en relatief goedkope oplossingen die veel energie besparen.

Waterzijdig inregelen van CV-installatie

Een voorbeeld hiervan is het waterzijdig inregelen van de CV-installatie. Hoewel je dit in principe met wat handigheid ook zelf kan doen is het veelal verstandig om dit door een specialist te laten uitvoeren. In onze omgeving is dat bijvoorbeeld CV Tuning uit Nijmegen. Een andere optie is via Energiewacht.

Ook werden diverse zeer goedkope mogelijkheden genoemd met relatief veel effect. Een voorbeeld van een waterbesparende douche is die van Niebla. De tijdens de lezing genoemde tochtprofielen zijn bijvoorbeeld hier te koop. Deurdrangers zijn er in diverse uitvoeringen. Een voorbeeld is hier.

Een ander belangrijk aspect was ‘meten is weten’. Er zijn diverse (ook gratis!) manieren om zicht te houden op je gas- en elektriciteitsverbruik. Dat voorkomt dat je zelf meterstanden moet bijhouden. Zie hiervoor: https://www.energieverbruiksmanagers.nl/overzicht-energieverbruiksmanagers/.

Gratis is bijvoorbeeld Enelogic Basis.

Enelogic Basis

Een andere goede gratis mogelijkheid om dagelijks je verbruiken in te zien is https://mijn.energieinzicht.nl/.

Gratis dagelijkse verbruiken in een overzicht met Energieinzicht.nl

Succesvolle lezing door Lars Boelen

Op dinsdag 10 december heeft Lars Boelen van ParisProofPlan een enthousiaste lezing gegeven over zijn aanpak met Slimme Stappen voor de verduurzaming van een woning en gaf hij 7 tips voor snelle besparingen op gasverbruik.

Met ruim 120 aanwezigen was de opkomst uitstekend! We hopen dat de lezing onze bewoners meer inzicht heeft gegeven in de mogelijkheden en aanpak voor de verduurzaming van hun woning. Duidelijk werd dat het wooncomfort (bv. wegnemen van tocht, vocht of CO2-gehalte verlagen) vaak een goede aanleiding is voor het doorvoeren van verbeteringen. Ook is het verstandig om Slimme Stappen te zetten als er grote verandering in de woning worden aangebracht.

De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Lars Boelen houdt ook op zijn website een (online) eBook bij. Dit boek, dat regelmatig wordt bijgewerkt, kost normaal EUR 25,-. Bewoners van Mook en Middelaar kunnen deze tot 17 december 2019 met EUR 5,- korting verkrijgen. Het boek kan worden besteld via https://www.parisproofplan.nl/product/paris-proof-plan-het-eboek/.