Verslag en presentaties informatiebijeenkomst collectieve zonnepaneel inkoopactie

Op donderdag 31 mei organiseerde de Werkgroep Zonnepanelen een informatiebijeenkomst om de bewoners, die zich hadden ingeschreven voor de collectieve zonnepanelen inkoopactie, te informeren over de leverancierskeuze, het gevolgde proces en het vervolgtraject. Er waren ca. 60 bewoners aanwezig.

Leverancierselectie

Paul Meindersma trapte de avond af en lichtte de laatste ontwikkelingen van het Energiecafé toe. Daarna vertelde Bert Draaijer hoe de Werkgroep was gekomen tot de gekozen leverancier. Er werd begonnen met een lijst van 19 lokale leveranciers. Op basis van selectiecriteria vielen er al snel veel af. Ook waren er leveranciers die de komende periode geen tijd hadden of om een andere reden zich terugtrokken. Uiteindelijk bleven er 3 leveranciers over, die onderling werden vergeleken op prijs en kwaliteit. Er waren nauwelijks kwaliteitsverschillen, waardoor de prijs de doorslag gaf. De Werkgroep kwam daardoor tot haar unanieme selectie: Solar2Led uit Nijmegen.

Gekozen leverancier

Solar2Led was met 3 man sterk naar de avond gekomen. Met hun presentatie stelden ze zich aan de aanwezigen voor, gaven ze algemene informatie over zonnepanelen, benoemden ze de kernpunten van Solar2Led en vertelden ze hoe hun offertes eruit zien. Ze sloten hun presentatie af met het proces voor individuele offertes aan bewoners. De aanwezigen maakten volop gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen, die door Solar2Led deskundig werden beantwoord.

 

Zie ook: www.solar2led.nl

Collectiviteitskorting

Deelnemers aan de actie ontvangen een collectiviteitskorting van ca. 9%. Deze kan, afhankelijk van de complexiteit van de installatie, per offerte iets hoger of lager uitvallen.

Financiële aspecten

Na de pauze werd ingegaan op een aantal financiële aspecten, zoals terugverdientijd en rendement, factoren die de opbrengst beïnvloeden, BTW teruggave, de stimuleringslening Duurzaam Thuis en de salderingsregeling. Daarna was ruimte voor het stellen van vragen, die afwisselend werden beantwoord door de Werkgroep en Solar2Led.

Resultaat van de actie

Tenslotte werd de aanwezigen gevraagd een formulier in te vullen om de Werkgroep te laten weten of ze een offerte van Solar2Led wensen te ontvangen of afzien van de actie. Er werden 57 formulieren ingediend. In 53 daarvan werd aangegeven dat een offerte gewenst is. Vrijwel alle aanwezigen beoordeelden de avond met een score ‘goed’. Een bijzonder goed resultaat!

 

Vervolgproces

De werkgroep zorgt ervoor dat Solar2Led contact opneemt met de aanwezige bewoners die hebben aangegeven een offerte te willen ontvangen. De niet aanwezigen zal via een e-mail bericht worden gevraagd of zij ook een offerte willen ontvangen of afzien van deelname aan de actie.

Bewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Solar2Led (info@solar2led.nl / 024-3601065) om een huisbezoek in te plannen. Een aantal werkgroep leden zal ook een offerte aanvragen, zodat zij het offertetraject – als pilot – zelf doorlopen. Het offerteproces kan als gevolg daarvan nog worden bijgesteld.

De Werkgroep biedt de bewoners aan om een kopie van de offerte te ontvangen, zodat zij kunnen controleren dat de offerte voldoet aan de afspraken die met Solar2Led zijn gemaakt. Bewoners kunnen er uiteraard ook voor kiezen hier geen gebruik van te maken.

Solar2Led heeft aangegeven dat huisbezoeken vanaf de week van 18 juni kunnen starten. Na ondertekening van de offerte kan de plaatsing binnen 4-6 weken plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie zal het tempo mogelijk iets lager liggen.

Vragen?

Vragen aan de Werkgroep Zonnepanelen over de collectieve inkoopactie kunnen worden gesteld via zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.