Energiecafe #4 over isolatie op 1 november 2018

Energiecafé Molenhoek nodigt je uit voor alweer het 4e café dit jaar, dit keer over isolatie. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 1 november van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) in De Wieken (Esdoornlaan 5, Molenhoek).

Via Buurkracht hebben we Marloes Bosman van Nibag bereid gevonden een presentatie te geven over de verschillende vormen van isolatie. Deze avond gaat over vloer-, gevel- en dakisolatie. In een van de volgende cafés zal worden ingegaan op glasisolatie.

We hebben aan deze avond gelijk een collectieve isolatie inkoopactie gekoppeld. Daarvoor is een selectieproces gestart om te komen tot een geschikte leverancier. Ons kernteam zal kort het selectieproces kort toelichten en de gekozen leverancier voorstellen.

Na de presentatie van Marloes Bosman zal de gekozen leverancier een presentatie geven over hun producten en diensten. Na de pauze kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen bij de leverancier. Alle vragen kunnen daar worden beantwoord. Ook kan ter plekke een vrijblijvende offerte worden aangevraagd.

Na een succesvolle zonnepanelen actie (200 uitgebrachte offertes!) start Energiecafé dus een tweede actie, ook weer door bewoners voor bewoners. We helpen hiermee onze bewoners met het verduurzamen van hun woning. Dat draagt bij aan het Klimaatakkoord, maar levert ook geld en comfort op.

Aanmelding is niet nodig en deelname is gratis. Tot donderdag 1 november!

Forum op website

Sinds enige tijd is op onze website een Forum actief. Hierin kunnen bewoners, na te zijn ingelogd op de website, hun kennis delen, elkaar vragen stellen en discussies voeren over duurzame maatregelen aan hun huis.

Forum op website

We hopen dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Tip: lees van tevoren even de forum regels.

Stand van zaken zonnepaneel actie per 8 september 2018

In augustus zijn er veel zonnepanelen geïnstalleerd als gevolg van de collectieve inkoopactie door onze werkgroep Zonnepanelen.  De stand van zaken per 8 september 2018 was:

Totaal aangevraagde offertes130
Uitgebrachte offertes na huisbezoek per locatie92
Verstrekte opdrachten tot installatie53
Geplande installaties53
Uitgevoerd installaties43

Vanwege de grote belangstelling is de actie verlengd tot eind november. Meld je dus aan als je nog interesse hebt en vertel het door aan je buren en andere dorpsgenoten!

N.B. In de flyers die zijn rondgebracht staat nog dat de actie is verlengd tot eind september. Dit is dus eind november geworden.

Energiecafé komt naar je toe!

Het Energiecafé met haar werkgroep Zonnepanelen en Solar2Led hadden op de Molenhoekdag op 2 september jl. een gezamenlijke stand. We hebben veel goede gesprekken gehad en hebben 30 mensen kunnen toevoegen aan onze geïnteresseerde bewoners . Ca. 15 bewoners hebben een verzoek gedaan voor een offerte van Solar2Led voor het installeren van zonnepanelen.

Op 29 september is het Energiecafé ook aanwezig op de Duurzaamheidsdag in Mook, die wordt georganiseerd door de gemeente. Energiecafé en Solar2Led hebben dan elk hun eigen stand. Je bent van harte welkom!

Stand van zaken collectieve zonnepanelen inkoopactie

Het gaat goed met de collectieve zonnepanelen inkoopactie, die door onze werkgroep Zonnepanelen wordt verzorgd. Vanwege de grote belangstelling is de actie verlengd tot eind september. De stand van zaken eind juni 2018 was:

Totaal aangevraagde offertes89
Uitgebrachte offertes na huisbezoek46
Nog geplande/lopende huisbezoeken8
Verstrekte opdrachten tot installatie20
Geplande installatie data14

In 30% van de gevallen worden meerdere offertes aangevraagd.  Het aantal huisadressen waarvoor offertes zijn aangevraagd bedraagt 60. Bijna de helft van de offertes wordt omgezet in een opdracht. De installaties beginnen op 30 juli en lopen nu door tot 13 augustus.

We ontvangen positieve reacties op onze actie. Enkele voorbeelden:

“De gang van zaken met Solar2Led loopt heel prettig. We gaan nu kiezen welke offerte het beste past.”

“Dank voor de energie die jullie in deze projecten stoppen.”

Hier krijgen we energie van!

Bekijk echte warmtepompen tijdens Energiecafé #3

Plaatjes in presentaties zeggen meer dan duizend woorden. Maar als je iets in het echt kan bekijken is dat nog veel beter! Daarom heeft onze Werkgroep Warmtepompen geregeld dat er tijdens het 3e Energiecafé op 21 juni (20:00 – 22:00 uur) een heuse showtrailer voor De Wieken (Esdoornlaan 5, Molenhoek) staat.

In de trailer staan diverse warmtepompen overzichtelijk opgesteld en geven een helder beeld van de mogelijkheden.

In de trailer kunnen vragen worden gesteld die ter plekke door een deskundige worden beantwoord.

In De Wieken vertelt Ronald ter Horst (productmanager bij Nathan systems) over wat er zoal komt kijken bij de aanschaf van de warmtepomp, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn, wat je ermee kunt besparen en welke systemen er zijn.

Inloop is vanaf 19:30 uur. Komt dat zien!

Inschrijving collectieve zonnepanelen inkoopactie verlengd

De interesse in onze collectieve zonnepanelen inkoopactie is overweldigend. Al ruim 80 inwoners hebben inmiddels aan de door ons geselecteerde leverancier (Solar2Led in Nijmegen) een offerte gevraagd. We merken dat er nog steeds geïnteresseerde inwoners zijn die nog even tijd nodig hebben, bv. om een duurzaamheidslening aan te vragen of om eerst een  bezoekje te brengen aan het loket Duurzaam Wonen Plus .

Daarom is de inschrijving verlengd tot eind september 2018. Inwoners in gemeente Mook en Middelaar kunnen zich tot dan inschrijven om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Inschrijven kan door een e-mail naar zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl te sturen met naam, adres, plaats en telefoonnummer.

Informatie over Solar2Led aanbod

Een presentatie van Solar2Led en informatie over hun aanbod is hieronder te downloaden.

 

Zie ook: www.solar2led.nl

Collectiviteitskorting

Deelnemers aan de actie ontvangen een collectiviteitskorting van ca. 9%. Deze kan, afhankelijk van de complexiteit van de installatie, per offerte iets hoger of lager uitvallen.

Proces

De Werkgroep Zonnepanelen zorgt ervoor dat Solar2Led contact opneemt met elke inschrijver voor het maken van een afspraak thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt de situatie beoordeeld, zodat een op maat gesneden offerte kan worden opgesteld. Bewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Solar2Led (info@solar2led.nl of 024-3601065) om een huisbezoek in te plannen.

De Werkgroep biedt de bewoners aan om een kopie van de offerte te ontvangen, zodat zij kunnen controleren dat de offerte voldoet aan de afspraken die met Solar2Led zijn gemaakt. Bewoners kunnen er uiteraard ook voor kiezen hier geen gebruik van te maken.

Planning

Na ondertekening van de offerte kan de plaatsing binnen 4-6 weken plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie zal het tempo mogelijk iets lager liggen.

Vragen?
Vragen aan de Werkgroep Zonnepanelen over de collectieve inkoopactie kunnen worden gesteld via zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl.

Kom naar Energiecafé #3 over warmtepompen

In Molenhoek, Mook en Middelaar is veel interesse om samen energie te besparen. Onze zonnepanelen-actie werd zeer goed ontvangen. Nu willen we nog een stapje verder gaan. Daarom organiseert  onze kersverse Werkgroep Warmtepompen een Energiecafé over warmtepompen. Door je woning te verwarmen of koelen met een warmtepomp kan je energierekening flink omlaag. Wil je hier meer over weten? Kom dan naar ons Energiecafé op 21 juni van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in De Wieken (Esdoornlaan 5 in Molenhoek! De toegang is gratis.

Wat kom je te weten?

Ronald ter Horst (productmanager bij Nathan systems) vertelt tijdens de avond over wat er zoal komt kijken bij de aanschaf van de warmtepomp, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn, wat je ermee kunt besparen en welke systemen er zijn. Tijdens de bijeenkomst kun je in een showtrailer diverse echte warmtepompen bekijken, zodat je een goed beeld krijgt. Je kunt meteen al je vragen te stellen.

Tot 21 juni!

Verslag en presentaties informatiebijeenkomst collectieve zonnepaneel inkoopactie

Op donderdag 31 mei organiseerde de Werkgroep Zonnepanelen een informatiebijeenkomst om de bewoners, die zich hadden ingeschreven voor de collectieve zonnepanelen inkoopactie, te informeren over de leverancierskeuze, het gevolgde proces en het vervolgtraject. Er waren ca. 60 bewoners aanwezig.

Leverancierselectie

Paul Meindersma trapte de avond af en lichtte de laatste ontwikkelingen van het Energiecafé toe. Daarna vertelde Bert Draaijer hoe de Werkgroep was gekomen tot de gekozen leverancier. Er werd begonnen met een lijst van 19 lokale leveranciers. Op basis van selectiecriteria vielen er al snel veel af. Ook waren er leveranciers die de komende periode geen tijd hadden of om een andere reden zich terugtrokken. Uiteindelijk bleven er 3 leveranciers over, die onderling werden vergeleken op prijs en kwaliteit. Er waren nauwelijks kwaliteitsverschillen, waardoor de prijs de doorslag gaf. De Werkgroep kwam daardoor tot haar unanieme selectie: Solar2Led uit Nijmegen.

Gekozen leverancier

Solar2Led was met 3 man sterk naar de avond gekomen. Met hun presentatie stelden ze zich aan de aanwezigen voor, gaven ze algemene informatie over zonnepanelen, benoemden ze de kernpunten van Solar2Led en vertelden ze hoe hun offertes eruit zien. Ze sloten hun presentatie af met het proces voor individuele offertes aan bewoners. De aanwezigen maakten volop gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen, die door Solar2Led deskundig werden beantwoord.

 

Zie ook: www.solar2led.nl

Collectiviteitskorting

Deelnemers aan de actie ontvangen een collectiviteitskorting van ca. 9%. Deze kan, afhankelijk van de complexiteit van de installatie, per offerte iets hoger of lager uitvallen.

Financiële aspecten

Na de pauze werd ingegaan op een aantal financiële aspecten, zoals terugverdientijd en rendement, factoren die de opbrengst beïnvloeden, BTW teruggave, de stimuleringslening Duurzaam Thuis en de salderingsregeling. Daarna was ruimte voor het stellen van vragen, die afwisselend werden beantwoord door de Werkgroep en Solar2Led.

Resultaat van de actie

Tenslotte werd de aanwezigen gevraagd een formulier in te vullen om de Werkgroep te laten weten of ze een offerte van Solar2Led wensen te ontvangen of afzien van de actie. Er werden 57 formulieren ingediend. In 53 daarvan werd aangegeven dat een offerte gewenst is. Vrijwel alle aanwezigen beoordeelden de avond met een score ‘goed’. Een bijzonder goed resultaat!

 

Vervolgproces

De werkgroep zorgt ervoor dat Solar2Led contact opneemt met de aanwezige bewoners die hebben aangegeven een offerte te willen ontvangen. De niet aanwezigen zal via een e-mail bericht worden gevraagd of zij ook een offerte willen ontvangen of afzien van deelname aan de actie.

Bewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Solar2Led (info@solar2led.nl / 024-3601065) om een huisbezoek in te plannen. Een aantal werkgroep leden zal ook een offerte aanvragen, zodat zij het offertetraject – als pilot – zelf doorlopen. Het offerteproces kan als gevolg daarvan nog worden bijgesteld.

De Werkgroep biedt de bewoners aan om een kopie van de offerte te ontvangen, zodat zij kunnen controleren dat de offerte voldoet aan de afspraken die met Solar2Led zijn gemaakt. Bewoners kunnen er uiteraard ook voor kiezen hier geen gebruik van te maken.

Solar2Led heeft aangegeven dat huisbezoeken vanaf de week van 18 juni kunnen starten. Na ondertekening van de offerte kan de plaatsing binnen 4-6 weken plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie zal het tempo mogelijk iets lager liggen.

Vragen?

Vragen aan de Werkgroep Zonnepanelen over de collectieve inkoopactie kunnen worden gesteld via zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl.