Collectieve zonnepanelen inkoopactie

LET OP: deze actie is intussen afgerond. Bewoners kunnen zich uiteraard nog steeds melden bij de door ons geselecteerde leverancier voor een vrijblijvende offerte. De voorwaarden (bv. collectiviteitskorting) zullen mogelijk niet meer gelden.

Tijdens het eerste Energiecafé is een inventarisatie gehouden van maatregelen, die bewoners overwogen te gaan nemen. Zonnepanelen kwam op nummer 1. Tevens bleek dat veel bewoners graag ontzorgd wilden worden bij de aanschaf van zonnepanelen.

Het Energiecafé heeft toen een Werkgroep Zonnepanelen opgericht, die is begonnen met de voorbereidingen voor een collectie inkoopactie. De Werkgroep Zonnepanelen heeft na een zorgvuldige procedure een lokale leverancier gekozen: Solar2Led uit Nijmegen.

Inwoners in gemeente Mook en Middelaar kunnen zich tot eind november 2018 inschrijven om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Inschrijven kan door een e-mail naar zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl te sturen met naam, adres, plaats en telefoonnummer.

Informatie over Solar2Led aanbod

Een presentatie van Solar2Led, gegeven tijdens de informatiebijeenkomst op 31 mei 2018, en informatie over hun aanbod is hieronder te downloaden.

 

Zie ook: www.solar2led.nl

Collectiviteitskorting

Deelnemers aan de actie ontvangen een collectiviteitskorting van ca. 9%. Deze kan, afhankelijk van de complexiteit van de installatie, per offerte iets hoger of lager uitvallen.

Proces

De Werkgroep Zonnepanelen zorgt ervoor dat Solar2Led contact opneemt met elke inschrijver voor het maken van een afspraak thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt de situatie beoordeeld, zodat een op maat gesneden offerte kan worden opgesteld.

Bewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Solar2Led (info@solar2led.nl of 024-3601065) om een huisbezoek in te plannen.

De Werkgroep biedt de bewoners aan om een kopie van de offerte te ontvangen, zodat zij kunnen controleren dat de offerte voldoet aan de afspraken die met Solar2Led zijn gemaakt. Bewoners kunnen er uiteraard ook voor kiezen hier geen gebruik van te maken.

Planning

Na ondertekening van de offerte kan de plaatsing binnen 4-6 weken plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie zal het tempo mogelijk iets lager liggen.

Vragen?
Vragen aan de Werkgroep Zonnepanelen over de collectieve inkoopactie kunnen worden gesteld via zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl.