Over ons

Het Energiecafé kernteam (van links naar rechts): Barny Versteegen, Tolé Hoep, Paul Meindersma, Ronald ter Horst, Kirsten van Noord

Veel inwoners willen iets doen aan een duurzame omgeving, maar komen er gewoonweg niet aan toe of weten niet waar ze moeten beginnen. Er zijn ook bevlogen inwoners in Molenhoek die kennis, ervaring of ambitie op dit vlak hebben. Energiecafé Molenhoek, het winnende Molenhoek Pakt Aan 2017 Dorpsraad Molenhoek project, zorgt voor de verbinding van deze groepen. Energiecafé Molenhoek maakt gebruik van het Buurkracht netwerk.

Het Energiecafé is een laagdrempelige en regelmatig terugkerende bijeenkomst van inwoners die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Vanuit het Energiecafé worden via werkgroepen verschillende initiatieven gestart. Tijdens gratis Energiecafé bijeenkomsten geven inwoners en deskundigen presentaties, vertellen werkgroepen over hun voortgang en wordt gebrainstormd over nieuwe plannen. Het Energiecafé helpt zo inwoners van Molenhoek bij het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en levert zo een bijdrage aan een energie neutrale gemeente.

Het Energiecafé is in gesprek met de initiatiefnemers van de Energie Coöperatie Mook en Middelaar (in oprichting) en onderzoekt de mogelijkheden om activiteiten te combineren.

Wij zijn altijd op zoek naar meer inwoners die ons willen helpen in ons kernteam, als coördinator/lid van een werkgroep of als supporter om af en toe hand en spandiensten te verrichten. Je kunt je melden via info@energiecafemolenhoek.nl