Succesvolle informatiebijeenkomst over isoleren

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Energiecafé een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd over spouwmuur-, vloer-, dak- én glasisolatie (HR++/triple glas en kozijnen). Er werden eerst presentaties gegeven door de twee geselecteerde leveranciers (RoRi en Duits Isolatie), daarna volgde een toelichting door Loket Duurzaam Wonen Plus over de landelijke SEEH subsidieregeling en de Duurzaam Thuis stimuleringsregeling van provincie Limburg. Daarna was er gelegenheid om het aanbod van de leveranciers te bekijken en antwoord op vragen te krijgen.

De presentaties kunnen hieronder worden gedownload en bekeken. De presentatie van RoRi (glasisolatie) volgt later.

Isoleren is nu extra aantrekkelijk i.v.m. de nieuwe landelijke subsidieregeling (SEEH). Deze loopt tot 31 december 2020 en vereist dat er minimaal twee verschillende energiebesparende isolatiemaatregelen worden genomen.

Het Energiecafé start daarom per 1 november 2019 collectieve inkoopacties voor zowel gevel/vloer/dak isolatie en glasisolatie . Dit keer is er ook een aanbod voor het bij-isoleren van spouwmuren, waarin al enige isolatie zit. De actie richt zich op alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Bewoners kunnen zo met korting én subsidie besparen op energie(kosten) en kunnen het comfort in hun huis verbeteren. Daarnaast wordt zo een goede bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot in de gemeente.

Voor alle informatie over deze actie en hoe je je hiervoor aanmeldt: raadpleeg onze actiepagina.

Start isolatieactie op 1 november 2019

Samen je huis isoleren met korting én subsidie. Doe je mee?

Energiecafé Mook en Middelaar start vanaf 1 november 2019 een nieuwe actie voor het isoleren van gevel, vloer, dak én glas. De actie is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Isoleren is nu extra aantrekkelijk i.v.m. de nieuwe landelijke subsidieregeling (SEEH). Deze loopt tot 31 december 2020 en vereist dat er minimaal twee verschillende energiebesparende isolatiemaatregelen worden genomen. Het Energiecafé heeft daarom acties voor zowel gevel/vloer/dak isolatie en glasisolatie voorbereid.

Bewoners kunnen zo met korting én subsidie besparen op energie(kosten) en kunnen het comfort in hun huis verbeteren. Daarnaast wordt zo een goede bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot in de gemeente. Dit keer is er ook een aanbod voor het bij-isoleren van spouwmuren, waarin al enige isolatie zit.

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert het Energiecafé hierover een informatiebijeenkomst. De zorgvuldig geselecteerde leveranciers stellen zich voor en presenteren hun producten en diensten. Het Loket Duurzaam Wonen Plus geeft een toelichting op de nieuwe landelijke subsidieregeling. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Programma

  • presentatie door leverancier van gevel/vloer/dak isolatie
  • presentatie door leverancier van glasisolatie
  • presentatie door Loket Duurzaam Wonen Plus over subsidie
  • materialen markt van leveranciers

Bewoners hoeven zich niet vooraf aan te melden en de toegang (incl. koffie en thee) is gratis.

Datum en tijd: donderdag 31 oktober van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)

Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Glasisolatie actie vertraagd

Isolatieglas

Doordat leveranciers, die we in het voortraject hadden geselecteerd voor onze glasisolatie actie, zich terugtrokken moesten we het voortraject helaas overnieuw doen. Daardoor hebben we vertraging opgelopen, ook omdat daarna de bouwvak startte. We hebben intussen besloten om de eis los te laten dat elke leverancier houten, kunststof én aluminium kozijnen moet kunnen leveren. De praktijk wijst namelijk uit dat 80-85 procent van de particulieren kiest voor kunststof kozijnen en een minderheid voor houten of aluminium kozijnen. We zorgen er wel voor dat houten, kunststof én aluminium kozijnen in het aanbod van onze actie komen. Inmiddels hebben we nieuwe leveranciers gevonden en een tweetal bewoners, die willen meedoen met het selectietraject.

Daarnaast overwegen we om onze eerdere gevel/dak/vloer isolatieactie nieuw leven in te blazen in verband met de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), die per 2 september weer wordt opengesteld. Bewoners kunnen dan meedoen met beide acties en voldoen aan de voorwaarde dat er 2 isolatie maatregelen worden genomen. Of het ons lukt om twee acties te starten hangt er mede vanaf of we voldoende mankracht beschikbaar krijgen. Elke hulp is daarom welkom! Meld je via info@energiecafemolenhoek.nl als je het leuk vindt om ons (eenmalig) te helpen.

Het duurt dus helaas langer voordat we een tweede informatieavond met de geselecteerde leverancier(s) kunnen aankondigen. Zorgvuldigheid gaat echter voor. De verwachting is dat het selectieproces medio september is afgerond. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Subsidie voor isoleren van je woning!

De landelijke regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is weer opengesteld. Voor isolatiemaatregelen aan uw woning die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd, kunt u onder bepaalde voorwaarden weer subsidie krijgen. Het betreft  het isoleren van het dak, de spouwmuur, de gevel (binnen en buiten) en de vloer of bodem. Ook glasisolatie komt in aanmerking. 

Zie https://www.duurzaamwonenplus.nl/blog/subsidie-voor-het-isoleren-van-uw-woning/

Voor elke maatregel geldt dat u een minimum aantal vierkante meters moet laten isoleren. Dit verschilt per woningtype, de eisen vindt u op RVO.nl. Maar als u het hele dak of de hele gevel, vloer of alle ramen laat isoleren, voldoet u ook aan dit vereiste (ook al is het aantal m2 lager).

Het Energiecafé overweegt om haar eerdere isolatieactie weer open te stellen, zodat bewoners kunnen meedoen met deze actie, gecombineerd met de aanstaande glasisolatieactie. Bewoners kunnen zo voldoen aan de voorwaarde dat er 2 isolatie maatregelen worden genomen.

Kleinschalige informatiebijeenkomst “isoleer je eigen dak”

Op maandag 1 juli 2019 organiseerde het Energiecafé een kleinschalige informatieavond,  bedoeld voor doe-het-zelvers die van plan zijn hun eigen dak te isoleren. De avond vond plaats in het LOP en trok een tiental bezoekers.

Jan van de Veerdonk, zelf aannemer, maar ook zeer actief in de voorlichting over duurzame stappen die bewoners zelf kunnen nemen, voerde het woord. Hij introduceerde het publiek in de bouwfysica en benadrukte daarmee het belang van dakisolatie, maar ook de risico’s als dit verkeerd wordt aangebracht. Ook ging hij in op de verschillende materialen en beantwoordde veel vragen. Het was een geanimeerde avond waarop goed gebruik werd gemaakt van de grote kennis op dit gebied van Jan van de Veerdonk.

Een samenvatting van zijn presentatie is hieronder te downloaden.

Jan van de Veerdonk organiseert regelmatig bijeenkomsten in Nijmegen. Ook inwoners uit Mook en Middelaar kunnen hieraan deelnemen mits ze zich van tevoren aanmelden. Zie de samenvatting van de presentatie voor de contactgegevens om je aan te melden.

Succesvolle informatiebijeenkomst vervangen kozijnen en glas

Op dinsdag 25 juni kwamen ca. 40 bewoners af op een informatieavond in gemeenschapshuis De Wieken (Molenhoek) over het vervangen van kozijnen en glas. Na een korte intro door het Energiecafé met de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar werd het woord gegeven aan Marloes Bosman van Nibag. Haar presentatie kunt u hieronder downloaden.

Deze avond zal worden opgevolgd door een collectieve inkoopactie. Hiervoor zal een tweede informatieavond worden georganiseerd, waarbij de gekozen leverancier een presentatie geeft over zijn producten en diensten.

Het leverancier selectietraject verloopt momenteel minder snel dan gehoopt. Naar verwachting wordt het medio september voordat we een leverancier hebben geselecteerd. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Energiecafé en oprichters energiecoöperatie Mook en Middelaar verkennen samenwerking

Energiecafé Molenhoek is in gesprek met de initiatiefnemers voor de oprichting van een energiecoöperatie in de gemeente Mook en Middelaar. Het doel van de gesprekken is om te onderzoeken hoe het Energiecafé en de energiecoöperatie kunnen samenwerken.

Omdat beide partijen dezelfde doelen nastreven, nl. een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de energietransitie, ligt het voor de hand dat er één organisatie ontstaat. Bovendien: meer handen maken licht(er) werk.

Energiecafé heeft de intentie uitgesproken onderdeel te willen worden van de coöperatie, mits zij haar werkwijze voldoende kan voortzetten. Energiecafé blijft zich richten op alle inwoners van de gemeente, heeft geen zakelijke ambities, en wil gratis informatiebijeenkomsten en acties blijven organiseren.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Informatiebijeenkomst Vervangen glas en kozijnen

Isolatieglas

Op dinsdag 25 juni organiseert de werkgroep Glasisolatie van het Energiecafé een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van de gemeente Mook en Middelaar over het vervangen van glas en kozijnen. Dit is ook interessant voor bewoners met dubbelglas van 15 jaar of ouder. Marloes Bosman, een onafhankelijke adviseur van Nibag (via Buurkracht), licht toe wat de mogelijkheden en voordelen zijn en gaat in op het financiële aspect. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

We zijn nu bezig met de selectie van een leverancier om te komen tot een interessant aanbod. Dat is voor jou makkelijker én voor iedereen voordeliger. Hoe meer bewoners meedoen hoe beter. Op de informatieavond zullen we het selectieproces toelichten.

Datum: dinsdag 25 juni 2019
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Programma

  • de werkgroep Isolatieglas stelt zich voor
  • presentatie door een onafhankelijke adviseur (Nibag)
  • gelegenheid tot het stellen van vragen
  • (optioneel) presentatie door leverancier met aanbod*

* als het selectieproces op tijd is afgerond en een goede leverancier heeft opgeleverd. Anders volgt na de zomer een tweede bijeenkomst waarin de leverancier en het aanbod worden gepresenteerd.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden en de toegang is gratis!

Ben je verhinderd, maar wil je wel meer weten over deze actie of meer informatie? Mail ons dan via info@energiecafemolenhoek.nl.

Salderingregeling voor zonnepaneel eigenaren verlengd tot 2023

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen.

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan daarbij gebruik maken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden. Inwoners van Mook en Middelaar kunnen ook gebruik maken van de aantrekkelijke Duurzaam Thuis stimuleringslening van de provincie Limburg.

Voor meer details:

  • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023
  • https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i18329/salderingsregeling-voor-zonnepanelen-verlengd-tot-2023-daarna-stapsgewijze-afbouw-tot-2031

Firma Zelfstroom suggereert relatie met Energiecafé Molenhoek

Er worden door de firma Zelfstroom gerichte brieven naar bewoners gestuurd, waarin onze succesvolle collectieve zonnepanelen inkoopactie in 2018 wordt genoemd. Daarbij suggereert Zelfstroom dat zij de vervolgactie hierop zijn. Dit zet onze bewoners totaal op het verkeerde been en suggereert een relatie tussen Energiecafé Molenhoek en Zelfstroom, die er niet is. Wij hebben hierover een klacht ingediend bij Zelfstroom.

De gemeente Mook en Middelaar heeft inmiddels hierover ook een bericht op haar website geplaatst: https://www.mookenmiddelaar.nl/actueel/nieuws_42113/item/brief-over-collectief-zonnepanelenproject_39064.html