Update collectieve zonnepanelen inkoopactie per 1-8-2018

Het gaat nog steeds heel goed met de collectieve zonnepanelen inkoopactie, die door onze werkgroep Zonnepanelen wordt verzorgd.  De stand van zaken per 1 augustus 2018 was:

Totaal aangevraagde offertes103
Uitgebrachte offertes na huisbezoek per locatie74
Verstrekte opdrachten tot installatie44
Geplande installaties43
Uitgevoerd installaties6

Vanwege de vakantieperiode zijn er nog maar een beperkt aantal installaties uitgevoerd. Vanaf 9 augustus lopen de installaties met een tempo van 3 tot 5 per dag. Het is de verwachting dat alle nu geplande opdrachten eind september zijn afgerond. Het is goed om te zien dat 60% van de offertes worden omgezet in een daadwerkelijke opdracht tot het plaatsen van een installatie.

Vanwege de grote belangstelling is de actie al eerder verlengd tot eind september. Meld je dus aan als je nog interesse hebt en vertel het door aan je buren en andere dorpsgenoten!

Stand van zaken collectieve zonnepanelen inkoopactie

Het gaat goed met de collectieve zonnepanelen inkoopactie, die door onze werkgroep Zonnepanelen wordt verzorgd. Vanwege de grote belangstelling is de actie verlengd tot eind september. De stand van zaken eind juni 2018 was:

Totaal aangevraagde offertes89
Uitgebrachte offertes na huisbezoek46
Nog geplande/lopende huisbezoeken8
Verstrekte opdrachten tot installatie20
Geplande installatie data14

In 30% van de gevallen worden meerdere offertes aangevraagd.  Het aantal huisadressen waarvoor offertes zijn aangevraagd bedraagt 60. Bijna de helft van de offertes wordt omgezet in een opdracht. De installaties beginnen op 30 juli en lopen nu door tot 13 augustus.

We ontvangen positieve reacties op onze actie. Enkele voorbeelden:

“De gang van zaken met Solar2Led loopt heel prettig. We gaan nu kiezen welke offerte het beste past.”

“Dank voor de energie die jullie in deze projecten stoppen.”

Hier krijgen we energie van!

Druk bezocht Energiecafé #3 over warmtepompen

Het was weer druk tijdens het derde Energiecafé op donderdag 21 juni. In het gemeenschapshuis De Wieken verzamelden zich zo’n 140 bewoners, die alles wilden weten over warmtepompen. Dat het thema ‘van gas los’ in Molenhoek leeft was duidelijk. Nadat Paul Meindersma kort de laatste ontwikkelingen van het Energiecafé schetste, gaf hij het woord aan Ronald ter Horst, inwoner van Molenhoek en productmanager bij Nathan Systems.

Ronald nam de aanwezigen mee in de werking van verschillende soorten warmtepompen. Het werd de toehoorders duidelijk dat er bij warmtepompen een genuanceerd verhaal past. Het biedt de mogelijkheid om te besparen op de energierekening en tevens een goede bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij. Aan de andere kant moet er rekening worden gehouden met diverse aspecten. Zo is voor een efficiënte werking een goede isolatie van het huis essentieel en is goedkoop vaak duur-koop. Uit het publiek kwamen veel vragen die direct werden beantwoord.

Na de presentatie en een korte vragenronde was er gelegenheid om de warmtepompen in het echt in de showtrailer te bekijken. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt.

De aanwezigen werd gevraagd om en feedback formulier in te vullen. Het Energiecafé zal deze evalueren.

De presentatie, die door Ronald werd gegeven, is hieronder te downloaden. Aan het einde van de presentatie staan een aantal nuttige links op internet en een drietal filmpjes waarin de werking van een warmtepomp wordt uitgelegd.

 

Bekijk echte warmtepompen tijdens Energiecafé #3

Plaatjes in presentaties zeggen meer dan duizend woorden. Maar als je iets in het echt kan bekijken is dat nog veel beter! Daarom heeft onze Werkgroep Warmtepompen geregeld dat er tijdens het 3e Energiecafé op 21 juni (20:00 – 22:00 uur) een heuse showtrailer voor De Wieken (Esdoornlaan 5, Molenhoek) staat.

In de trailer staan diverse warmtepompen overzichtelijk opgesteld en geven een helder beeld van de mogelijkheden.

In de trailer kunnen vragen worden gesteld die ter plekke door een deskundige worden beantwoord.

In De Wieken vertelt Ronald ter Horst (productmanager bij Nathan systems) over wat er zoal komt kijken bij de aanschaf van de warmtepomp, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn, wat je ermee kunt besparen en welke systemen er zijn.

Inloop is vanaf 19:30 uur. Komt dat zien!

Inschrijving collectieve zonnepanelen inkoopactie verlengd

De interesse in onze collectieve zonnepanelen inkoopactie is overweldigend. Al ruim 80 inwoners hebben inmiddels aan de door ons geselecteerde leverancier (Solar2Led in Nijmegen) een offerte gevraagd. We merken dat er nog steeds geïnteresseerde inwoners zijn die nog even tijd nodig hebben, bv. om een duurzaamheidslening aan te vragen of om eerst een  bezoekje te brengen aan het loket Duurzaam Wonen Plus .

Daarom is de inschrijving verlengd tot eind september 2018. Inwoners in gemeente Mook en Middelaar kunnen zich tot dan inschrijven om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Inschrijven kan door een e-mail naar zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl te sturen met naam, adres, plaats en telefoonnummer.

Informatie over Solar2Led aanbod

Een presentatie van Solar2Led en informatie over hun aanbod is hieronder te downloaden.

 

Zie ook: www.solar2led.nl

Collectiviteitskorting

Deelnemers aan de actie ontvangen een collectiviteitskorting van ca. 9%. Deze kan, afhankelijk van de complexiteit van de installatie, per offerte iets hoger of lager uitvallen.

Proces

De Werkgroep Zonnepanelen zorgt ervoor dat Solar2Led contact opneemt met elke inschrijver voor het maken van een afspraak thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt de situatie beoordeeld, zodat een op maat gesneden offerte kan worden opgesteld. Bewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Solar2Led (info@solar2led.nl of 024-3601065) om een huisbezoek in te plannen.

De Werkgroep biedt de bewoners aan om een kopie van de offerte te ontvangen, zodat zij kunnen controleren dat de offerte voldoet aan de afspraken die met Solar2Led zijn gemaakt. Bewoners kunnen er uiteraard ook voor kiezen hier geen gebruik van te maken.

Planning

Na ondertekening van de offerte kan de plaatsing binnen 4-6 weken plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie zal het tempo mogelijk iets lager liggen.

Vragen?
Vragen aan de Werkgroep Zonnepanelen over de collectieve inkoopactie kunnen worden gesteld via zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl.

Kom naar Energiecafé #3 over warmtepompen

In Molenhoek, Mook en Middelaar is veel interesse om samen energie te besparen. Onze zonnepanelen-actie werd zeer goed ontvangen. Nu willen we nog een stapje verder gaan. Daarom organiseert  onze kersverse Werkgroep Warmtepompen een Energiecafé over warmtepompen. Door je woning te verwarmen of koelen met een warmtepomp kan je energierekening flink omlaag. Wil je hier meer over weten? Kom dan naar ons Energiecafé op 21 juni van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in De Wieken (Esdoornlaan 5 in Molenhoek! De toegang is gratis.

Wat kom je te weten?

Ronald ter Horst (productmanager bij Nathan systems) vertelt tijdens de avond over wat er zoal komt kijken bij de aanschaf van de warmtepomp, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn, wat je ermee kunt besparen en welke systemen er zijn. Tijdens de bijeenkomst kun je in een showtrailer diverse echte warmtepompen bekijken, zodat je een goed beeld krijgt. Je kunt meteen al je vragen te stellen.

Tot 21 juni!

Verslag en presentaties informatiebijeenkomst collectieve zonnepaneel inkoopactie

Op donderdag 31 mei organiseerde de Werkgroep Zonnepanelen een informatiebijeenkomst om de bewoners, die zich hadden ingeschreven voor de collectieve zonnepanelen inkoopactie, te informeren over de leverancierskeuze, het gevolgde proces en het vervolgtraject. Er waren ca. 60 bewoners aanwezig.

Leverancierselectie

Paul Meindersma trapte de avond af en lichtte de laatste ontwikkelingen van het Energiecafé toe. Daarna vertelde Bert Draaijer hoe de Werkgroep was gekomen tot de gekozen leverancier. Er werd begonnen met een lijst van 19 lokale leveranciers. Op basis van selectiecriteria vielen er al snel veel af. Ook waren er leveranciers die de komende periode geen tijd hadden of om een andere reden zich terugtrokken. Uiteindelijk bleven er 3 leveranciers over, die onderling werden vergeleken op prijs en kwaliteit. Er waren nauwelijks kwaliteitsverschillen, waardoor de prijs de doorslag gaf. De Werkgroep kwam daardoor tot haar unanieme selectie: Solar2Led uit Nijmegen.

Gekozen leverancier

Solar2Led was met 3 man sterk naar de avond gekomen. Met hun presentatie stelden ze zich aan de aanwezigen voor, gaven ze algemene informatie over zonnepanelen, benoemden ze de kernpunten van Solar2Led en vertelden ze hoe hun offertes eruit zien. Ze sloten hun presentatie af met het proces voor individuele offertes aan bewoners. De aanwezigen maakten volop gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen, die door Solar2Led deskundig werden beantwoord.

 

Zie ook: www.solar2led.nl

Collectiviteitskorting

Deelnemers aan de actie ontvangen een collectiviteitskorting van ca. 9%. Deze kan, afhankelijk van de complexiteit van de installatie, per offerte iets hoger of lager uitvallen.

Financiële aspecten

Na de pauze werd ingegaan op een aantal financiële aspecten, zoals terugverdientijd en rendement, factoren die de opbrengst beïnvloeden, BTW teruggave, de stimuleringslening Duurzaam Thuis en de salderingsregeling. Daarna was ruimte voor het stellen van vragen, die afwisselend werden beantwoord door de Werkgroep en Solar2Led.

Resultaat van de actie

Tenslotte werd de aanwezigen gevraagd een formulier in te vullen om de Werkgroep te laten weten of ze een offerte van Solar2Led wensen te ontvangen of afzien van de actie. Er werden 57 formulieren ingediend. In 53 daarvan werd aangegeven dat een offerte gewenst is. Vrijwel alle aanwezigen beoordeelden de avond met een score ‘goed’. Een bijzonder goed resultaat!

 

Vervolgproces

De werkgroep zorgt ervoor dat Solar2Led contact opneemt met de aanwezige bewoners die hebben aangegeven een offerte te willen ontvangen. De niet aanwezigen zal via een e-mail bericht worden gevraagd of zij ook een offerte willen ontvangen of afzien van deelname aan de actie.

Bewoners kunnen ook zelf contact opnemen met Solar2Led (info@solar2led.nl / 024-3601065) om een huisbezoek in te plannen. Een aantal werkgroep leden zal ook een offerte aanvragen, zodat zij het offertetraject – als pilot – zelf doorlopen. Het offerteproces kan als gevolg daarvan nog worden bijgesteld.

De Werkgroep biedt de bewoners aan om een kopie van de offerte te ontvangen, zodat zij kunnen controleren dat de offerte voldoet aan de afspraken die met Solar2Led zijn gemaakt. Bewoners kunnen er uiteraard ook voor kiezen hier geen gebruik van te maken.

Solar2Led heeft aangegeven dat huisbezoeken vanaf de week van 18 juni kunnen starten. Na ondertekening van de offerte kan de plaatsing binnen 4-6 weken plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie zal het tempo mogelijk iets lager liggen.

Vragen?

Vragen aan de Werkgroep Zonnepanelen over de collectieve inkoopactie kunnen worden gesteld via zonnepanelen@energiecafemolenhoek.nl.

Van gas los

Heeft u ze gezien? De uitzendingen ‘Van gas los’ van AVROTros programma Radar? Erg boeiende verslagen over hoe wij achterop kwamen in de energietransitie en hoe nu verder….

Zie bit.ly/2saRkeg

Informatiebijeenkomst op 31 mei over leverancierselectie collectieve zonnepanelen inkoopactie

Op donderdag 31 mei van 20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) in basisschool De Grote Lier is een informatiebijeenkomst voor de bewoners, die zich hebben ingeschreven voor de collectieve zonnepanelen inkoopactie. Dit zijn er inmiddels ruim 90! De betreffende bewoners hebben per email een uitnodiging ontvangen.

De Werkgroep Zonnepanelen zal het selectieproces toelichten en de geselecteerde leverancier voorstellen. De leverancier geeft vervolgens een korte presentatie van het bedrijf en hun ervaring. De werkgroep gaat daarna in op het vervolgtraject. Ook wordt het financiële aspect behandeld.

Aan het einde van het programma worden de aanwezigen gevraagd of zij een offerte wensen te ontvangen.

Grote belangstelling voor collectieve zonnepanelen inkoopactie

Het aantal belangstellenden voor de collectieve zonnepanelen inkoopactie overtreft al onze verwachtingen; er hebben zich inmiddels al ruim 75 inwoners vrijblijvend ingeschreven!

De werkgroep zonnepanelen is nu druk bezig met de selectie van een leverancier. Naar verwachting wordt op donderdag 31 mei een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners die zich hebben ingeschreven.

Voor de bewoners die zich hebben ingeschreven: houd je mailbox in de gaten voor het vervolg!