Een fantastisch eerste Energiecafé

Er was grote belangstelling voor het eerste Energiecafé van Molenhoek op donderdagavond 25 januari; het Lees- en ontmoetingspunt kwam stoelen tekort voor de bijna 100 geïnteresseerden. Zij luisterden naar presentaties en dachten mee over energiebesparing en -opwekking. Het thema van deze eerste bijeenkomst was “Waar beginnen we?” – in ons eigen huis én in de samenwerking in Molenhoek. Verschillende sprekers brachten hun visie op dit thema.

Op de avond waarop de gemeenteraad instemde met de energievisie 2018 vertelde Sandra Schoonderbeek (beleidsmedewerker) dat ook de gemeente het belang van duurzaamheid onderschrijft; concrete plannen moeten volgen uit de energievisie en bestaan uit onder andere energiemarkten.

Laurette Bulkens (energieadviseur) vertelde over haar ervaring met de “appeltaartgesprekken” waarin ze bij mensen thuis de energierekening onder de loep neemt, en ging in op de vraag waar te beginnen en waarom. Zij maakte duidelijk hoe individuele verschillen in huis, maar zeker ook in motivatie, leiden tot verschillende antwoorden op deze vraag.

Ate Ploegmakers (Buurkracht) lichtte toe wat Buurkracht – een niet-commerciële tak van Enexis Netbeheer – voor Molenhoek kan betekenen. Buurkracht ondersteunt werkgroepen die zich gezamenlijk in een maatregel willen verdiepen om deze met en voor dorpsgenoten uit te voeren.

Jos van der Lint van Loket Duurzaam Wonen Plus gaf informatie over mogelijkheden voor subsidie en leningen.

De avond eindigde met drie thematafels over de onderwerpen waarvoor de grootste belangstelling bestond onder het publiek. Er ontstond een levendig gesprek tussen ervaringsdeskundige dorpsgenoten en geïnteresseerden in de thema’s zonneboiler, zonnepanelen en vloerisolatie.

Dat het onderwerp leeft, is duidelijk. Dit vraagt dan ook om een vervolg. Verschillende geïnteresseerden hebben zich aangemeld om bij te dragen aan een werkgroep of het volgende energiecafé in maart/april van dit jaar, waarin het thema zonnepanelen aandacht krijgt. Wellicht lukt het de werkgroep om met een concreet voorstel te komen om gezamenlijk panelen aan te schaffen. En natuurlijk zorgen we weer voor deskundige sprekers aan wie je je vragen kwijt kunt. En voor geïnteresseerden in andere onderwerpen: (vloer)isolatie zal later in het jaar zeker aan de orde komen, zo ook andere duurzame thema’s – laat ons vooral weten waar je interesse en je vragen liggen!

Wij bedanken de Dorpsraad, het LOP en haar gastvrouwen voor hun gastvrijheid, de sprekers voor hun inspirerende bijdrage, Barry Rooijakkers voor de fotografie en vooral al het publiek voor hun komst en enthousiasme!

Eerste Energiecafé op 25 januari 2018

Het eerste Energiecafé is op 25 januari 2018 van 19:45 – 22:00 uur in het Lees en Ontmoetingspunt (Prinsenstraat 3c, Molenhoek). Het interactieve programma is samengesteld door Energiecafé, Buurkracht, Loket Duurzaam Wonen Plus, een energieadviseur en de gemeente.

 

 

 

Programma:

  • Energiecafé stelt zich voor licht hun plannen toe
  • De gemeente licht samenwerking tussen Energiecafé en gemeente toe
  • Inventarisatie ambities en vragen van inwoners
  • Buurkracht vertelt wie zij zijn en hoe ze kunnen helpen bij duurzame projecten
  • Laurette Bulkens (energieadviseur) geeft concrete tips en handvaten en vertelt over haar ervaringen met de appeltaartgesprekken
  • Jos van der Lint van Loket Duurzaam Wonen Plus vertelt hoe zij kunnen helpen en welke subsidies er mogelijk zijn
  • En natuurlijk de gelegenheid om vragen te stellen!

De toegang is gratis. Begin januari wordt een uitnodiging verstuurd aan alle adressen in Molenhoek. Onder de aanwezigen bij het eerste Energiecafé wordt een duurzame verrassing verloot.

Meer info is te vinden op facebook.com/energiecafemolenhoek en binnenkort op energiecafemolenhoek.nl.

Inwoners die actief willen bijdragen aan de organisatie van het Energiecafé zijn van harte welkom en kunnen zich melden via info@energiecafemolenhoek.nl.

Tot 25 januari!

Energieke groet,
Paul Meindersma, Maree Waelput, Kirsten van Noord, Tole Hoep

Ben je verhinderd, maar wil je wel meer weten over onze (besparings)acties of meer informatie? Mail ons via info@energiecafemolenhoek.nl.

Welkom

Veel buurtbewoners willen hun woning duurzamer maken, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Terwijl er ook buren zijn die al ervaring hebben met energiebesparing en duurzame energie. Daarom zijn drie enthousiaste Molenhoekers (Kirsten van Noord, Maree Waelput en Paul Meindersma) een Energiecafé begonnen om beide groepen met elkaar in verbinding te brengen. Met het behalen van de 1e prijs van Molenhoek Pakt Aan heeft het café een vliegende start gekregen!

Tijdens de bijeenkomsten worden plannen gemaakt, zoals grootschalige isolatieacties, inkoop van zonnepanelen tot zelfs de oprichting van een energiecoöperatie. In het cafe worden presentaties gegeven, vertellen werkgroepen over hun voortgang en wordt gebrainstormd over nieuwe plannen.